Specialistuppdrag, ERP uppgradering

  • ERP finance lead och country lead för uppgradering av SAP till en nyare version
  • Checklista för ekonomiavdelningen gällande uppstart av nytt anbudskontrakt

Specialistuppdrag, samordningsprojekt

  • Intern kontroll regelverk
  • Budgetrapporter
  • Transfer pricing dokumentation
  • Mall för styrdokument och riktlinjer samt uppdatering av dokument
  • Ändring av styrelse, räkenskapsår samt övrig bolagsformalia

Uppföljnings- och rapporteringspaketet

  • Jag skapade en budgetmall anpassad för företagets verksamhet och utbildade i hur de skulle jobba med budget och uppföljning.

Sagt om Camilla

”Camilla had always proven to be effective, goal-oriented and extremely professional. Her knowledge and attitude was a true contribution to the project and the team”

”Camilla är professionell och duktig på sitt sakområde ekonomi men samtidigt väldigt närvarande som chef oavsett om det är för den egna avdelningen eller andra avdelningar inom bolaget.” 

Källa: LinkedIn