Specialistuppdrag, ERP uppgradering

  • ERP finance lead och country lead för uppgradering av SAP till en nyare version
  • Checklista för ekonomiavdelningen gällande uppstart av nytt anbudskontrakt

Specialistuppdrag, samordningsprojekt

  • Intern kontroll regelverk
  • Budgetrapporter
  • Transfer pricing dokumentation
  • Mall för styrdokument och riktlinjer samt uppdatering av dokument
  • Ändring av styrelse, räkenskapsår samt övrig bolagsformalia

Uppföljnings- och rapporteringspaketet

  • Jag skapade en budgetmall anpassad för företagets verksamhet och utbildade i hur de skulle jobba med budget och uppföljning.