Förbereder du dig för en börsintroduktion (IPO)?

En börsnoteringsprocess är både tidskrävande och resurskrävande vilket innebär att du måste förbereda dig i god tid för att lyckas på bästa sätt. Du behöver se till att du har de resurser som krävs för att ta dig igenom noteringsprocessen och de måste vara på plats i god tid innan för att du ska hinna förbereda alla steg som noteringen innebär.

Olika anledningar till en börsintroduktion

Det finns olika anledningar till att ett bolag bestämmer sig för en börsintroduktion. Den vanligaste är behovet av kapital för att kunna växa bolaget ytterligare. Det finns även möjlighet att använda egna aktier som betalning vid förvärv för börsnoterade bolag, en mer attraktiv arbetsgivare samt förmånliga exitmöjligheter för aktieägare.

Kvalitetsstämpel

En börsnotering innebär en kvalitetsstämpel eftersom den innebär att bolaget får högre krav på sig avseende bolagets styrning och den interna kontrollen samt för den finansiella rapporteringen – vilken information som ges ut och i vilken omfattning och tidsaspekt.

Olika krav beroende på handelsplats

Beroende på vilken handelsplats bolaget väljer att notera sig på finns det olika krav att ta hänsyn till. Det är viktigt att läsa på ordentligt på vilka krav som ställs och vad som behöver förberedas inför noteringen.

Exempel på områden som behöver förberedas

Du behöver räkna med en förberedelsetid på mellan 6-12 månader. Du behöver göra finansiella analyser av företaget, en due diligence, utforma den finansiella rapporteringen enligt IFRS, det ska hinnas göras en IPO readiness review, bolaget ska efterleva noteringskravet på handelsplatsen samt upprätta svensk kod för bolagsstyrning samt ett prospekt.

Livet efter en börsintroduktion

En noteringsprocess innebär en stor kostnad för bolaget och kräver mycket tid och resurser. Det innebär en högre nivå av struktur och ordning i bolaget samt en informationsplikt till marknaden som ställer högre krav. Å andra sidan leder en notering även till att bolaget blir mer synligt ut mot marknaden och kan öka möjligheterna att få in riskkapital och ger en form av marknadsföring som ger positiva effekter för bolaget.

Ta hjälp av din ekonomiska rådgivare eller kontakta mig om du vill veta mer!