Monthly Archives: februari 2021

Behöver du ekonomiskt tillskott i bolaget?

Behöver du tillskjuta kapital till ditt bolag? Ett sätt för aktiebolag att få mer kapital i bolaget är genom att aktieägaren lämnar ett aktieägartillskott. Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott Det finns två typer av aktieägartillskott som man bör ha koll på. Aktieägartillskott kan bestå av både pengar eller egendom. Villkorat aktieägartillskott innebär att tillskottet är förenat […]

Förbättra ditt kassaflöde och fokusera på tillväxt och utveckling

Är du osäker på hur du kommer att klara ekonomin i ditt företag framöver? Vill du ha tips på hur du kan göra för att förbättra din likviditet? En god likviditet och en strävan efter en stabil likviditet är viktigt för alla bolag oavsett vilken bransch man verkar inom eller storlek på bolaget. En brist på […]