Digital inlämning av årsredovisning kan bli obligatorisk

Snart lider år 2020 mot sitt slut och många företag ska avsluta sitt årsbokslut med en årsredovisning efter jul- och nyårsledigheterna.

Pandemin har gjort att många företag har tvingats bli mer digitaliserade och har bättre förutsättningar för att jobba digitalt. Företag som upprättar årsredovisningar enligt regelverket K2 och K3 har sedan några år tillbaka frivilligt kunnat lämna in dessa digitalt till Bolagsverket.

Lagkrav kan införas

Myndigheten vill nu att ett lagkrav införs där det blir obligatoriskt att lämna in årsredovisningarna digitalt. Det som hindrar dem att införa lagkravet redan idag är att taxonomin och tekniken först måste finnas på plats. En hemställan kommer att tas fram och presenteras för regeringen inom en snar framtid för att få igenom lagkravet. Det kan därför vara en god idé att redan nu börja förbereda för att kunna skicka in årsredovisningen digitalt.

Skicka in digitalt

När årsstämman har fastställt resultat- och balansräkningen kan du skicka in årsredovisningen digitalt. På www.bolagsverket.se/digital-arsredovisning står hur du ska göra för att skicka in årsredovisningen. Du behöver ha en programvara som stödjer digital inlämning av årsredovisning, Om du tar hjälp med att upprätta årsredovisningen kan den som hjälper dig även ladda upp filen. Sedan loggar du som styrelseledamot eller verkställande direktör in för att skriva under fastställelseintyget och skicka in årsredovisningen. Kontakta mig om du vill veta mer om detta eller vill ha hjälp med att sätta upp detta för ditt företag.