Nya lagar att ta ställning till 2021

I början av ett nytt år är det alltid viktigt att gå igenom de nya lagarna som kommer att gälla för att kunna anpassa verksamheten i god tid. Samt göra en bedömning över vilka lagar och regler som berör just ditt företag.

Titta på de största riskerna i ditt bolag

En bra utgångspunkt är att titta på de största riskerna i ditt bolag. Baserat på riskbedömningen kan du läsa på om det finns nya regler att ta ställning till inom just de områdena. Jag brukar titta på vilka de största balansposterna är i bolaget som en utgångspunkt och även vilken bransch företaget verkar inom. Har man t ex stora lager som distribuerar varor till olika delar av verksamheten geografiskt, handlar man med andra länder eller är bolaget under tillväxt och gör stora investeringar eller förvärv? Det är svårt att vara uppdaterad på alla nya regler samtidigt som man ska sköta den dagliga driften. Ta därför gärna hjälp av en professionell rådgivare som kan guida dig i vilka regler som ändras/uppdateras för just dig.

Ett axplock av nya regler för företag 2021

Nedan följer några exempel på nya regler som man som företagare bör känna till, som börjar gälla fr o m 2021.

 • Tillfälliga lagar med anledning av Covid-19
  • VD får underteckna inkomstdeklaration
  • Årsstämma ska kunna genomföras digitalt t o m 31 december 2021
  • Möjlighet till minskade kostnader p g a korttidsarbete (minskad arbetstid 80 %, den anställde får minskad lön med 12 %)
  • Tillfälligt anstånd med skattebetalningen
 • Sänkt bolagsskatt från 21,4 % till 20,6 %
 • Skattereduktion för installation av grön teknik
  • Reduktion med 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av kostnaderna för installation av egenproducerad el och installation av laddningsstation till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per år.
 • Skattesänkningar för personer över 65 år
 • Skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar
  • Skattereduktionen är 3,9 % av anskaffningsvärdet och det görs i inkomstdeklarationen 2022. För att få skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid.

Utöver detta finns det en hel del redovisningsregler som uppdateras löpande. Beroende på om ditt bolag följer IFRS, K3, K2 etc. regelverket så behöver du ha koll på om det är något du behöver justera i din redovisning. Kontakta mig om du vill ha hjälp med att se över vilka regler som påverkar just ditt bolag!