Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Skatteverket har presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under år 2021. I år är det hyresinkomster, e-handel, nya RUT-tjänster och nya skattereduktioner för installation av grön teknik som är i skottlinjen.

Syftet med kontrollerna

Syftet med skatteverkets kontroller är att man vill minska och förebygga risken för fel och fusk som leder till en negativ inverkan på samhället. Detta är också områden som är komplexa och svårare att förstå i och med att det är nya, eller uppdaterade, regelverk och på grund av okunskap eller oavsiktligt kan bli fel vid en första tillämpning.

Hur går kontrollerna till?

Skatteverket väljer ut ett antal deklarationer för särskild granskning och kontaktar bolagen/privatpersonerna och ställer frågor och begär kompletterande uppgifter. Kontroller kan även ske genom skatterevisioner, som sker oanmälda, och som innebär en mer omfattande genomgång av bolagets bokföring.

Varför har just dessa områden valts ut?

Hyresinkomster

Hyresinkomster har ökat under 2020 på grund av pandemin och att fler privatbostäder hyrdes ut när fler svenskar semestrade i Sverige. Det finns en misstanke om att det kan finnas oredovisade hyror.

E-handel

Även e-handeln ökade under pandemin 2020, vilket gör att skatteverket vill rikta granskningen mot mindre och medelstora bolag med webbshoppar, samt försäljning utomlands.

Nya RUT-tjänster

På grund av att dessa är nya granskar skatteverket dessa för att fånga upp eventuella felaktigheter och fusk. Detta gäller t ex tvätt, montering av möbler, transport av möbler för återbruk samt enklare tillsyn av bostad.

Skattereduktioner för installation av grön teknik

Detta avser stöden för installationer av solcellsystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon som från 1 januari 2021 har ersatts av en skattereduktion och köparen får avdrag direkt på fakturan. För att få avdraget ska arbetet vara utfört och betalt under 2021. Skatteverket kommer att granska att dessa har hanterats på ett korrekt sätt.

Har du frågor gällande dessa områden och vill veta hur du ska hantera dem så är du välkommen att kontakta mig!