Hur får du ut det bästa från din interimskonsult?

Hur får du ut det bästa från din interimskonsult? Hur optimerar du tiden när du anlitar en konsult?

Du får säkert olika svar beroende på vem du frågar. Men jag tror ändå att det finns några grundläggande viktiga områden som behöver uppfyllas för att du ska få maximal nytta av de pengar du investerar i en konsult.

1. Ha ett övergripande och tydligt mål med uppdraget
2. Var tydlig med vad huvuduppgiften är
3. Ge en deadline
4. Lämna fria tyglar – en interimskonsult är van att identifiera och ser ofta vad som behöver göras inom uppdraget
5. Och du som konsult; om du inte har fått ett mål – skapa målet själv och stäm av med kunden att det är rätt uppfattat

Vad tycker du är viktigt?