Tag Archives: Kapitaltäckningsgaranti

Behöver du ekonomiskt tillskott i bolaget?

Behöver du tillskjuta kapital till ditt bolag? Ett sätt för aktiebolag att få mer kapital i bolaget är genom att aktieägaren lämnar ett aktieägartillskott. Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott Det finns två typer av aktieägartillskott som man bör ha koll på. Aktieägartillskott kan bestå av både pengar eller egendom. Villkorat aktieägartillskott innebär att tillskottet är förenat […]