Förbättra ditt kassaflöde och fokusera på tillväxt och utveckling

Är du osäker på hur du kommer att klara ekonomin i ditt företag framöver? Vill du ha tips på hur du kan göra för att förbättra din likviditet?

En god likviditet och en strävan efter en stabil likviditet är viktigt för alla bolag oavsett vilken bransch man verkar inom eller storlek på bolaget. En brist på likviditet kan förhindra ditt företags tillväxt och du kan inte i lugn och ro fokusera på kärnverksamheten utan att ha likviditeten som ett orosmoln över dig.

Med en bra likviditet har du möjlighet att betala dina leverantörer, lön till dina anställda och skatter och avgifter på kort sikt. För att kunna göra det behöver du även få betalt av dina kunder i rätt tid. Du behöver snabbt få iväg dina fakturor efter avslutat uppdrag eller såld produkt.

Områden du kan förbättra

Om du börjar med att ha koll på nedan områden så har du kommit en bra bit på vägen:

  1. Gör en likviditetsbudget och följ upp den månadsvis, analysera större avvikelser
  2. Se över betalningsvillkoren hos dina leverantörer och kunder – inte längre än 30 dagar, men gärna kortare på kundfakturorna och längre på leverantörsfakturorna om det går
  3. Ha en kreditpolicy som du följer slaviskt
  4. Använd din personal mer effektivt – mät effektiviteten genom t ex tidrapporter, måluppfyllelse etc. Om du är i en tillväxtfas kan det löna sig att tillfälligt anlita en konsult istället för att anställa
  5. Sälj dina fakturor – använd factoring och få betalt för dina fakturor på en gång
  6. Optimera ditt lager – samla inte trögrörliga produkter på hög, analysera dina behov beroende på säsong och titta på nyckeltal kopplade till lager för att dra slutsatser om hur du ska agera

Fortsätt med en leverantörsöversyn och se över kund- och produktmix

Om du gör dessa saker har du lagt grunden till en bra likviditet. Sedan finns det en hel del annat du kan fokusera på när du har detta på plats. T ex göra en leverantörsöversyn samt se över din kund- och produktmix etc.

Kontakta mig om du är intresserad av att se över din likviditet och få tips på vad du kan göra för just ditt företag!